Gruppträning

Vad betyder gruppträning på Holistic Performance egentligen?

Våra gruppass har fått stor betydelse för våra medlemmar i olika åldrar. Jag tror också att jag vet varför den uppskattas, känns meningsfull och framförallt leder till en utveckling i personlig hälsa.

Grundtanken med våra gruppass eller PT i grupp som det egentligen skulle kunna kallas går ut på att utbilda våra medlemmar samtidigt det handlar om att ge träningseffekt på olika sätt.  Vi har mindre grupper för att tränaren ska ha en chans att se och kunna hjälpa individen till rätta samt kunna instruera rätt övning på individens nivå. Prioritering är hög kompentens på våra tränare och att träna alla utifrån den nivå de befinner sig på.

Enda gången när vi har större grupper så finns medvetenheten och kompetens bland de flesta av deltagare.


Boka pass direkt på Wondr: