Gruppträning

Vad betyder gruppträning på Lilla Gymmet i Blomstermåla egentligen?

Våra gruppass har fått stor betydelse för våra medlemmar i olika åldrar. Jag tror också att jag vet varför den uppskattas, känns meningsfull och framförallt leder till en utveckling i personlig hälsa.

Grundtanken med våra gruppass eller PT i grupp som det egentligen skulle kunna kallas går ut på att utbilda våra medlemmar samtidigt det handlar om att ge träningseffekt på olika sätt.  Vi har mindre grupper för att tränaren ska ha en chans att se och kunna hjälpa individen till rätta samt kunna instruera rätt övning på individens nivå. Prioritering är hög kompentens på våra tränare och att träna alla utifrån den nivå de befinner sig på.

Enda gången när vi har större grupper så finns medvetenheten och kompetens bland de flesta av deltagare.


Webbokning: www.timecenter.se/lillagymmetgrupp

Vi har ett enkelt bokningssytem där du bokar dina gruppass hos oss. Skapa ditt inlogg och börja boka. Platserna släpps 7 dagar innan passet. Du kan avboka till 2 timmar innan passet startar. Glömmer du att avboka krävs du på en kostnad à 50 kr.

Boka gärna reservplats för platsen kan ändå bli din, samt att vi kan följa efterfrågan på våra olika grupp-pass som erbjuds. Du får bekräftelse till din mail om du kommer med som reserv.

I bokningssystem kan även du enkelt se alla dina bokningar.