Vår anläggning

Holistic Performance? vad är det för träningsanläggning?

En träningsanläggning som strävar efter att utbilda sin medlem i mer än bara träning. En frisk och välmående kropp är en fungerande helhet utifrån många parametrar som t.ex. mat, träning, vila, positiv stress och återhämtning.  Olika individer behöver olika typ av träning, för oss på Holistic Performance finns ingen genväg eller träningsprogram som passar alla. Utifrån detta erbjuder vi en anläggning som har flexibla öppettider och där var och en bedriver sin egna träning utifrån sina egna behov. Vi erbjuder tilläggstjänster som gör det möjligt för våra medlemmar att få svar på vad just deras kropp behöver oavsett det gäller träning, kost eller livsstil.

När det gäller valet av utrustning så prioriterar vi helt och hållet träningsredskap som utmanar kroppens olika muskelkedjor och olika rörelseplan på allra bästa sätt. Det gäller att utmana och träna kroppen för det du förväntar dig att den ska göra på ett optimalt sätt. Ryggskott är vanligt förekommande besvär i samband med snöskottning, hur många tränar snöskottning inför vintern?

Vi erbjuder många träningsmöjligheter individuellt eller i grupp i våra 300 kvadrat träningsyta. Denna yta är fördelad på flera olika rum vilket möjliggör en privat och familjär miljö.

Vi har ett krav på dig som medlem att du säger HEJ till dem du möter på gymmet.

Så tränar du din kropp för att bli bra på det du gör på arbetet och fritiden?